UC Sovellus reaaliaikaiseen kuntoseurantaan

UC Sovellus on helppokäyttöinen ratkaisu vesilaitosten ja vesihuolto-osuuskuntien maanalaisen vesihuolto-omaisuuden kunnon reaaliaikaiseen seuraamiseen. Sovelluksen sisältämiä tietoja voidaan hyödyntää sekä vesihuoltoverkostojen jokapäiväisessä huoltotoiminnassa että verkostosaneerausten suunnittelussa ja muussa päätöksenteossa. Pilvipalveluna toimivan UC Sovelluksen käyttöönotto ja käyttö on helppoa.

Karttatiedot siirretään verkostotietojärjestelmästänne UC sovellukselle. Seulontatutkimuksen tekeminen sisältää zoom kuvauksen, materiaalin analysoinnin VVY:n ohjeen mukaisesti, toimenpide suosituksen sekä materiaalin tallentamisen 5 vuoden ajaksi. Tutkitut osuudet värjäytyvät kunnon mukaisesti; vihreäksi, keltaiseksi tai punaiseksi.

Sovellus mahdollistaa myös omatoimisen zoom kuvauksen tekemisen sekä muun tutkimusmateriaalien tallentamisen.

UC Sovelluksessa:

  • Koko viemäriverkoston kartoitus nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, jolloin mahdolliset saneeraukset saadaan kohdistettua oikeisiin kohteisiin -> SÄÄSTÖ
  • Mahdollistaa korjausvelan vähenemisen, mikä näkyy säästöinä viemäriverkoston käyttökustannuksissa

UC Sovellukseen kirjataan verkoston sijaintitiedot (tarkastuskaivot, pumppaamot, putkistot jne), rakennetiedot ja tehdyt toimenpiteet. Huoltotoimet voidaan kirjata tapahtumapaikalla mobiililaitteilla, joten tilannekuva säilyy koko ajan reaaliaikaisena. UC Sovellus voi toimia myös valvojan ja urakoitsijan välisen viestinnän välineenä sekä urakoiden etenemän seurantavälineenä.