• OMAISUUDENHALLINNALLA SÄÄSTÖÄ
  • VIEMÄRIVERKOSTO HALTUUN
  • TIETO LISÄÄ SÄÄSTÖÄ

Underground City Oy tarjoaa uusia työkaluja kuntien ja kaupunkien vesihuolto-omaisuuden hallintaan.
Yritys kehittää uudenlaisia menetelmiä viemäriverkostojen kunnon mittaamiseen ja automaattiseen tulkintaan.

Miksi?

Vesihuolto-omaisuuden hallinta on iso haaste useille kuntien ja kaupunkien vesihuollosta vastaaville liikelaitoksille ja yhtiöille. Verkostojen kuntoa ei ehditä tutkia riittävän nopeasti. Vesihuoltoverkostojen korjausvelka on valtava ja ympäristöriskit kasvavat. Jätevesiverkostoon tulevat hulevedet rasittavat puhdistamoita ja pumppaamoja. Vesijohtoverkoston vuodot saattavat aiheuttaa ison vesihävikin ja sitä kautta mittavan tulonmenetyksen.

Ratkaisut

Vesihuolto-omaisuuden hallinnalla saadaan kohdennettua rajalliset saneerausvarat oikeisiin paikkoihin ja sitä kautta saadaan huomattavia säästöjä aikaiseksi.

Ennakoitavuus, kustannussäästö, ympäristöriskien minimointi.

Verkostosaneerausten järkevä eteneminen edellyttää uusien tutkimustyökalujen ja uusien analysointimenetelmien kehittämistä. Tätä varten meillä on:

UC -sovellus

UC Sovellus on helppokäyttöinen ratkaisu vesilaitosten ja vesihuolto-osuuskuntien maanalaisen vesihuolto-omaisuuden kunnon reaaliaikaiseen seuraamiseen.

UC -seulontatutkimus

Vesihuoltoverkoston kunnosta voidaan tuottaa nopeasti luotettavaa tietoa UC Seulontatutkimuksella.