• JÄRKEVÄÄ OMAISUUDENHALLINTAA
  • VIEMÄRIVERKOSTO HALTUUN
  • TIETO LISÄÄ SÄÄSTÖÄ

Underground City Oy tarjoaa uusia työkaluja kuntien ja kaupunkien vesihuolto-omaisuuden hallintaan.
Yritys kehittää uudenlaisia menetelmiä viemäriverkostojen kunnon mittaamiseen ja automaattiseen tulkintaan.

Arvoisa verkosto-omaisuuden haltija

Onko viemäriverkostosi hallinta Vesihuoltolain 15 §:n mukaista? Onko viemäriverkostojenne kuntotieto hallinnassanne? Haittaako vuotovesi verkostojen tai puhdistamon toimintaa? Tarvitsetteko lisää tietoa huollon ja saneerausten tehokkaaseen kohdentamiseen?
Underground City Oy tarjoaa vesilaitoksille koko viemäriverkoston kattavan, nopean ja edullisen seulontatutkimuksen 5–10 v aikajaksolla, jolloin Vesihuoltolain 15 §:n mukaiset vaatimukset tulevat täytettyä. Samalla saadaan viemäriverkosto-omaisuuden hallinnasta ajantasaista tietoa sen kunnosta ja toiminnallisuudesta. Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä järkeviä päätöksiä, mihin kohdistetaan tarvittavat muut kunnossapito, huolto tai korjaustoimenpiteet.
Tarjoamme tarpeisiinne räätälöidysti ja kustannustehokkaasti viemäriverkostojen sijainnin ja kunnon selvityksiä, joiden pohjalta on mahdollista vähentää vuotovesiä sekä ennakoida ja kohdentaa korjauksia ja saneerauksia heikkokuntoisiimpiin verkosto-osiin ja näin ehkäistä toimintahäiriöitä.
Kannattaa tutustua myös Youtube -kanavaamme.

Verkostosaneerausten järkevä eteneminen edellyttää uusien tutkimustyökalujen ja uusien analysointimenetelmien kehittämistä. Tätä varten meillä on:

UC -sovellus

UC Sovellus on helppokäyttöinen ratkaisu vesilaitosten ja vesihuolto-osuuskuntien maanalaisen vesihuolto-omaisuuden kunnon reaaliaikaiseen seuraamiseen.

UC -seulontatutkimus

Vesihuoltoverkoston kunnosta voidaan tuottaa nopeasti luotettavaa tietoa UC Seulontatutkimuksella.