Luotettavaa tietoa UC Seulontatutkimuksella

Vesihuoltoverkoston kunnosta voidaan tuottaa nopeasti luotettavaa tietoa UC Seulontatutkimuksella.

  • Tutkittua ja analysoitua tietoa viemäriverkoston toiminnallisesta ja rakenteellisesta kunnosta havainnollistettuna UC Sovelluksessa
  • Asiakas saa visuaalisesti helposti ymmärrettävän ja esitettävän näkymän verkostonsa kunnosta
  • Nopea sekä kustannustehokas menetelmä viemäristön kunnon selvittämiseksi

Kustannustehokasta tietoa UC Seulontatutkimuksella

Viemäriverkostoista kuvataan tällä hetkellä vuositasolla vain noin 1 - 5 % verkostojen kokonaispituudesta laskettuna. Viemäriverkostoissa yleensä tehtävä läpiajettava kuvaaminen on työläs ja kustannuksiltaan korkea viemäreiden yleispiirteistä tutkimusta ajatellen. Viemäreiden kuvauksissa normaalisti löydetään hyviä osuuksia noin 60 – 70 %, joten tutkimusten osumatarkkuus vikakohtien löytämiseksi on matala, joten hyvien osuuksien löytämiseksi käytetään paljon aikaa ja kustannuksia.

Nopeasti toteutettavalla UC seulontatutkimuksella löydetään edullisin kustannuksin viemäriverkostoista hyvät osuudet. Tuolloin tulee esille myös ne kohdat, joissa tarvitsee suorittaa tarkempi tutkimus tai havaitaan paikkoja, joissa tarvitaan huolto- tai korjaustoimenpide. UC tutkimuksen havainnot värjäytyvät UC karttapohjalla helposti visuaalisesti ymmärrettävin värikoodein; vihreä, keltainen tai punainen.

Niin jäte- kuin hulevesiviemäriputkien tutkimisen lisäksi voidaan kuvata ja tallentaa myös viemäreiden tarkastuskaivoja sekä tarvittaessa mitata kaivoihin liittyvien putkistojen sisähalkaisijamittoja.

UC seulontatutkimuksen toteuttaminen

Koko viemäriverkoston UC seulontatutkimuksen voi toteuttaa esimerkiksi viiden vuoden aikana niin, että yhden vuoden aikana seulonta tutkitaan viidennes, eli noin 20 % viemäriverkoston kokonaispituudesta. Tällöin voi ohjata mahdolliset tarkemmat tutkimukset niitä tarvitseviin paikkoihin.

Mikäli esimerkiksi koko viemäriverkoston pituus on noin 200 km niin yhden vuoden aikana siitä UC seulonta tutkitaan 50 km, jolloin koko verkosto on tutkittu viiden vuoden aikana.