• SAVINGS THROUGH ASSETS MANAGEMENT
  • TAKING OVER THE SEWER NETWORK
  • KNOWLEDGE INCREASES SAVINGS

Underground City tilbyr nye brukervennlige verktøy for å administrere avløpsnettet til kommuner. Selskapet utvikler metoder for måling, visualisering og automatisk analyse av tilstanden til avløpsnettet.

Til alle Ledningseiere

Kontrollerer dere tilstanden til avløpsnettet deres? Har dere Fremmedvann i avløpsnettet som medfører til både økonomiske og miljømessige konsekvenser? Trenger du mer informasjon for effektiv og målrettet planlegging av vedlikehold og renovering?
Underground City tilbyr ledningseiere en omfattende, rask og billig screeninginspeksjon for avløpsnettet over en periode på 5-10 år. Basert på inspeksjonene kan det tas fornuftige beslutninger om hvilke andre nødvendige vedlikeholds-, service- eller korrigerende tiltak som skal gjennomføres.
Vi tilbyr skreddersydde og kostnadseffektive inspeksjoner av avløpsnettet noe som gjør det mulig å redusere lekkasje med målrette reparasjoner og renoveringer til de svakeste delene av nettverket.
Sjekk ut Vår YouTube-kanal her.

Les mer om våre metoder:

UC applikasjon

US applikasjonen er et lett anvendelig verktøy for å kunne overvåke avløpsnettet i “real time” for å gi en god oversikt til ledningseier over tilstanden til avløpsnettet.

UC sonderingsmetode (Screening)

Pålitelig informasjon om tilstanden til avløpsnettet kan innhentes med UC sonderingsmetode (Screening).