Pålitelig informasjon med UC sonderings teknologisk verktøy.

Pålitelig informasjon om nettverkets tilstand, lages enkelt med UC sonderings teknologi.

  • Operasjonell og strukturell tilstand, analysert og visualisert i UC-applikasjonen
  • Ledningseier vil få lett forståelige og visuelle resultater av tilstanden til nettverket deres.
  • Det er en rask og kostnadseffektiv metode for inspeksjon av rørene.

Det kostnadseffektive UC sonderings teknologisk verktøy

Foreløpig inspiseres kun 1 til 5 % av den totale lengden på avløpsnettet årlig. Pan-og-tilt-inspeksjonsmetoden med traktor teknologi (den såkalte CCTV-inspeksjonen), er en omfattende og kostbar metode for å inspisere den generelle tilstanden til nettverket. Vanligvis er ca.60 til 70% av de inspiserte rørene i god stand, dette betyr at og låse en rørinspeksjonsbil til å filme rør som er i god tilstand er en dårlig økonomisk prioritering av rørinspeksjon bilens ressurser.

Det raske og pålitelige UC sonderings teknologisk verktøy er en rimelig metode for inspeksjoner av avløpsnettet. Den avslører delene av nettverket i god stand raskere enn sving og drei inspeksjoner. Det hjelper også ledningseier til å fokusere på de forringede og defekte delene av nettverket. UC sonderings teknologisk verktøy viser nettverkets tilstand i farger: Grønn = god stand, Gul = middel stand, Rød = dårlig stand.

Bruke UC sonderings teknologisk

UC sonderings teknologisk kan for eksempel brukes til å inspisere hele nettverket i løpet av en kort periode, som i fem år. Dette inspeksjonsverktøyet hjelper ledningseier til å fokusere på de verste delene av nettverket.

For eksempel, hvis den totale lengden på avløpsnettet er 200 km, vil man kunne oppnå en inspeksjons grad på 40 km pr år, noe som resulterer i at hele nettet kan være inspisert innen en 5 år periode.