UC Applikasjonen for tilstandsstyring i sanntid.

UC-applikasjonen er en brukervennlig løsning for avløpsnettet og vannforsyning sett i helhet for sanntidsstyring av VA nettet.
Dataene fra applikasjonen kan brukes og utnyttes i daglig ledelse, planlegging og andre beslutningsprosesser.
Som en skybasert løsning er UC-applikasjonen en lett anvendelig og brukervennlig løsning.

GIS-dataene overføres fra deres GIS-system til UC-applikasjonen. Forhåndsvurdering,tilstandsvurdering og zoom-kamera filming med analyse av materialet i henhold til CEN-standarden for defekt koding av kloakk inspeksjoner. En anbefaling for fremtidige prosedyrer og data som er sikre i fem år. Det analyserte nettverket vil være fargekodet: grønt, gult eller rødt.

Applikasjonen tillater også andre zoom-kamera inspeksjoner og bruk av andre inspeksjons resultater. Dataene kan lagres i applikasjonen.

I UC-applikasjonen:

  • Rask, pålitelig og kostnadseffektiv inspeksjon av hele avløpsnettet inkludert driftstilstanden til rørene.
    Med dataene kan renovasjons, vedlikeholds og rehabiliteringsprosjektene fokuseres på de riktige delene av nettet, noe som betyr kostnadsbesparelser.
  • Metoden hjelper ledningseier til å forvalte og vurdere nettets tilstand kostnadseffektivt og i sanntid.

GIS-informasjonen (inkl. kummer, pumpestasjoner, rørledninger etc.), konstruksjons informasjon og tidligere vedlikehold importeres til UC-applikasjonen. Vedlikeholdsinformasjon kan lagres i feltet med en mobil enhet, noe som bidrar til å få det store bildet av nettverket. UC-applikasjonen kan også brukes som ledningseier og entreprenørens som verktøy for kommunikasjon og et overblikk over prosjektene som utføres.